Module /  Aarding, teller, elektrisch bord

Inhoud

De cursist leert een eenvoudig, klassiek residentieel en tertiair elektrisch schema realiseren. Men leert de aardingsinstallatie, elektrisch bord en tellerkast plaatsen. De cursist leert de installatie controleren en in werking zetten. 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof
  • Kinderbijslag

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Aarding, teller, elektrisch bord na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 28/02/2023 tot 13/06/2023 dinsdag van 18:00 u. tot 21:20 u. + dinsdag van 18:00 u. tot 22:00 u. + dinsdag van 21:00 u. tot 22:00 u. Begonialaan 34, 2400 Mol 60 € 120 Contacteer secretariaat