Module /  Begeleide intervisie basisvaardigheden in de zorg (LAZ)

Dit is de intervisiemodule waarin de cursist leert reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren. 

Inhoud

  • Basiskennis van evaluatie- en feedbackmethoden
  • Basiskennis van (zelf)reflectie
  • Basiskennis van vakterminologie
  • ¬∑Een veilig groepsklimaat
  • Je communicatiestijl

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Begeleide intervisie basisvaardigheden in de zorg na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.