Module /  Begeleide intervisie logistieke taken in de zorg (LAZ)

Dit is de intervisiemodule waarin de cursist leert reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren. 

Inhoud

  • Basiskennis van evaluatie- en feedbackmethodes
  • Basiskennis van (zelf)reflectie
  • Basiskennis van vakterminologie
  • Een veilig groepsklimaat
  • Je communicatiestijl
Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Begeleide intervisie logistieke taken in de zorg na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 05/09/2022 tot 16/06/2023 vrijdag van 12:10 u. tot 15:10 u. Achterstraat 20, 2980 Zoersel 10 € 17.5