Module /  Begeleide intervisie verzorgende taken 3-4

In deze module leer je reflecteren over je leerproces: je leert je eigen handelen bijsturen om professioneel handelen te verbeteren.

Inhoud

  • In dialoog gaan met andere actoren kennis uitwisselen en omgaan met feedback
  • Eigen handelen reflecteren en bijsturen dmv een verbeteringsplan
  • Omgaan met de grenzen van je beroepsdomein
  • De taal gebruiken die je in het kader van je beroep hanteert en deze op een deskundige wijze mondeling en schriftelijk hanteren


Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

De volgorde van de intervisies moet gerespecteerd worden. 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Begeleide intervisie verzorgende taken 3-4 na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 27/02/2023 tot 05/06/2023 maandag van 12:10 u. tot 15:10 u. Achterstraat 20, 2980 Zoersel 10 € 19.5