Module /  Begeleide intervisie verzorgende taken 5-6

Dit is de intervisiemodule waarin de cursist leert reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren. 

Inhoud

  • Basiskennis van evaluatie- en feedbackmethoden
  • Basiskennis van (zelf)reflectie
  • Basiskennis van vakterminologie
  • Basiskennis van evaluatie- en feedbackmethoden
  • Basiskennis van (zelf)reflectie
  • Basiskennis van vakterminologie


Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

De volgorde van de intervisies moet gerespecteerd worden. 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Begeleide intervisie verzorgende taken 5-6 na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 28/02/2023 tot 09/05/2023 dinsdag van 12:10 u. tot 15:10 u. Achterstraat 20, 2980 Zoersel 10 € 18.5