Module /  Chronische zorgproblematieken 1

Je leert de persoonsverzorging uit te voeren van personen met een chronische zorgnood volgens het zorg- en ondersteuningsplan van de cliënt en conform de wettelijke bepalingen.

Inhoud

 • Preventie van decubitus, vochtletsels ten gevolge van incontinentie, droge huid, jeuk en irritatie, mondproblemen
 • Scheurwonden (skintears)…. 
 • Voeding- en dieetleer
 • Basiskennis van contexten in de zorg
 • Anatomie en fysiologie, vitale en fysieke parameters, blaassondes en katheters, stomata
 • Meest voorkomende chronische aandoeningen van het endocrien stelsel, het spijsverteringsstelsel, de huid, het bewegingsstelsel en het urogenitaal stelsel
 • Diabetes , voedings-en dieetleer, vrij verkrijgbare en veel voorkomende geneesmiddelen , geneesmiddelentoediening en opvolging hiervan 
 • Geriatrische zorgvrager en de doelgroep personen met een chronische zorgnood
 • Zelfredzaamheid stimuleren met het aanreiken van de juiste hulpmiddelen
 • Volgens de wettelijke reglementering werken met afspraken en visie van de organisatie, plannen en organiseren, rapporteren en teamwerking verrichten 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Chronische zorgproblematieken na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 03/02/2023 tot 16/06/2023 vrijdag van 08:00 u. tot 11:50 u. Achterstraat 20, 2980 Zoersel 40 € 66