Module /  Cultuur - Organisatie en samenwerking

De modules Cultuur en Organisatie & samenwerking worden geclusterd. 

Inhoud

Cultuur: 

  • cultureel erfgoed
  • eigenheid van een groep
  • creatieve uitingen
  • positief benaderen van diversiteit

Organisatie en samenwerking: 

  • plannen maken
  • plannen opvolgen
  • plannen uitvoeren
  • plannen evalueren
  • samenwerken
  • groepswerk