Module /  EHBO voor een medisch administratief assistent

In deze module leert men EHBO toepassen.

Inhoud

  • Verleent eerste hulp in noodsituaties. 
  • Werkt bij de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden volgens het stappenplan 
  • Past de vigerende regelgeving toe op het gebied van hygiëne, milieu, veiligheid en gezondheid 
  • Past elementaire EHBO-vaardigheden zelfstandig toe 
  • Schat in of medische of andere hulp moet ingeroepen worden 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof
  • Kinderbijslag

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat EHBO na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 10/01/2023 tot 07/02/2023 dinsdag van 08:30 u. tot 12:00 u. Begonialaan 34, 2400 Mol 20 € 30 Online inschrijven
Van 02/02/2023 tot 16/03/2023 donderdag van 18:00 u. tot 20:55 u. De Merodelei 220, 2300 Turnhout 20 € 30 Online inschrijven
Van 13/02/2023 tot 20/03/2023 maandag van 18:20 u. tot 21:50 u. Begonialaan 34, 2400 Mol 20 € 30 Online inschrijven