Module /  Excel 3

Microsoft Excel wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven. Om nog vlotter te leren werken met Excel en je productiviteit verhogen, gaan we macro’s toepassen en bepaalde functies en taken automatiseren met behulp van de programmeertaal VBA, Visual Basic for Applications.  

Inhoud

In de module Excel 3 komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
  • Macro’s schrijven, programmeren in VBA
  • Rekenfuncties schrijven en dialoogvensters ontwerpen
  • Eigen procedures ontwikkelen en uiteindelijk zelf een automatiseringsproject maken
  • Een programma schrijven in VBA-code waarmee we bij de gebruiker gegevens opvragen alsook gegevens opvragen en wijzigen in gegevensbestanden. 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Het deelcertificaat van de modules Aan de slag met ICT, E-communicatie, internet en online diensten en Eenvoudige content aanmaken behaald hebben. Bij voorkeur heb je ook de module Cijfergegevens verwerken (Excel) behaald.

Slagen voor de vrijstellingsproeven van de bovenvermelde modules. Neem hiervoor contact op met ons centrum. 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Functies automatiseren na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.