Module /  Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: medicatie

In deze module leer je de gedelegeerde handelingen uit te voeren volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met of zonder ADL-dysfunctie :toediening van medicatie en verwijderen van faecalomen.

Inhoud

  • Basiskennis van anticoagulantia, geneesmiddelen en prikongevallen
  • Toediening van verschillende vormen van medicatie, oraal, rectaal, via inhalatie, oogindruppeling, oorindruppeling, percutaan
  • Verwijderen van faecalomen
  • Toediening van gefractioneerde heparine via subcutane weg
  • Gebruik van protocollen( verpleeg-en zorgkundige handelingen, ziekenhuisinfecties, preventieve maatregelen)
  • Verschillende verzorgingsmaterialen herkennen en mee kunnen werken
  • Plannen en organiseren conform het zorgplan
  • De zorg evalueren en rapporteren in het zorgdossier

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: medicatie na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 31/01/2023 tot 20/06/2023 Achterstraat 20, 2980 Zoersel 30 € 55