Module /  Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: parameters

In deze module leer je de gedelegeerde handelingen uit te voeren volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met of zonder ADL-dysfunctie : meting van de parameters

Inhoud

  • Basiskennis van gedelegeerde parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, waaronder bloeddruk, ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie, bewustzijn, het invullen ven van verschillende meetschalen bv risico decubitus, pijn, valpreventie…
  • Gedelegeerde verpleegkundige handelingen
  • Glycemie en glycemiemeting door capillaire bloedafname
  • Gebruik van protocollen m.b.t. verpleegkundige en verzorgende handelingen
  • Verschillende verzorgingsmaterialen herkennen en mee kunnen werken
  • Plannen en organiseren conform het zorgplan
  • De zorg evalueren en rapporteren in het zorgdossier 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: paramaters na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 31/01/2023 tot 20/06/2023 Achterstraat 20, 2980 Zoersel 30 € 55