Module /  Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: toediening van vocht en voeding langs orale weg

In deze module leer je de gedelegeerde handelingen uit te voeren volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met of zonder ADL-dysfunctie :toediening van vocht en voeding langs orale weg.

Inhoud

  • Basiskennis van voeding- en dieetleer
  • Basiskennis van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Gedelegeerde handelingen kennen en kunnen toepassen
  • Toediening van voeding en vocht , enkel via orale weg, ook bij cliënten met slikproblemen en/of maagsonde
  • Gebruik van protocollen( verpleeg-en zorgkundige handelingen, ziekenhuisinfecties, preventieve maatregelen 
  • Verschillende verzorgingsmaterialen herkennen en mee kunnen werken
  • Plannen en organiseren conform het zorgplan
  • De zorg evalueren en rapporteren in het zorgdossier

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: toediening van vocht en voeding langs orale weg na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 31/01/2023 tot 20/06/2023 Achterstraat 20, 2980 Zoersel 10 € 25