Module /  Hulp bij transport van de zorgvrager

In deze module leer je de cliënt verplaatsen en hulp te verlenen bij het tillen en positioneren. 

Inhoud

  • Basiskennis van ergonomisch werken, vakterminologie en sociale vaardigheden
  • Beschermingsmaatregelen tegen infectie 
  • Gebruik van hulpmiddelen
  • Rapporteren en observatietechnieken
  • Professionele omgangsvormen en deontologie
  • Communiceren met de cliënt Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Hulp bij transport van de zorgvrager na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 02/02/2023 tot 15/06/2023 donderdag van 12:10 u. tot 16:00 u. Achterstraat 20, 2980 Zoersel 40 € 63
Van 09/02/2023 tot 22/06/2023 donderdag van 08:00 u. tot 11:50 u. Achterstraat 20, 2980 Zoersel 40 € 63