Module /  NT2 - Effectiveness 2 schriftelijk

In deze module leer je langere en veeleisende teksten uit de actualiteit en je eigen interessesfeer te doorgronden. Je breidt je kennis van uitdrukkingen en woordenschat verder uit zodat je ook de impliciete betekenis begrijpt. Je schrijft zelf complexere teksten die zowel persoonlijk als professioneel kunnen zijn. Het spreekt voor zich dat je op dit niveau zo goed als foutloos de opgedane kennis van de Nederlandse grammatica toepast. Je besteedt de nodige aandacht aan stijl en structuur. 

Inhoud

  • lange, genuanceerde teksten lezen en begrijpen (opiniestuk, column, roman, kortverhaal,)
  • je mening verwoorden over een tekst
  • goed gestructureerde en gedetailleerde teksten schrijven
  • narratieve en literaire teksten samenvatten en er je mening over geven
  • een uitvoerig verslag schrijven van een activiteit, een lezing of een rondleiding
  • een uiteenzetting schrijven over een actueel onderwerp

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Educatief verlof
  • Opleidingscheques

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een deelcertificaat NT2 Vantage schriftelijk of een certificaat NT2 richtgraad 3.  

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat NT2 - Effectiveness schriftelijk na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Inschrijven voor de modules die starten in september is mogelijk tot 1/3 van de lestijden aangeboden zijn. Inschrijven voor de B-modules die starten in de derde/vierde lesweek van januari kan mits voorkennis en na contact met de taalcoördinator.

Mogelijke vervolgmodules

Als je alle niveaus NT2 hebt gevolgd, kan je geen vervolgmodule meer volgen in NT2 bij CVO EduKempen maar je Nederlands is op zo’n niveau dat je elke Nederlandstalige opleiding kan volgen.