Module /  Omgaan met zorgvragen

In deze module leert de cursist op een professionele wijze omgaan met de zorgvrager en diens vragen en zorgt ervoor dat de zorgvrager zich comfortabel voelt en zijn vragen beantwoord worden zodat de consultatie vlot verloopt. 

Inhoud

Verder moet de cursist de consultatie goed voorbereiden en efficiënt organiseren om een vlot verloop te kunnen garanderen. De cursist leert discreet handelen conform de beroepsethiek ( deontologisch handelen) en organisatiegebonden gedragscode. De cursist leert omgaan met zorgvragers met verschillende achtergrond ( diverse sociale, etnische, religieuze of filosofische achtergrond, gender, seksuele geaardheid) en krijgt hiertoe een waaier aan psychologische en sociale vaardigheden aangeboden. 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof
  • Kinderbijslag

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Omgaan met zorgvragen na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 12/01/2023 tot 15/06/2023 donderdag van 08:30 u. tot 12:00 u. Begonialaan 34, 2400 Mol 80 € 120 Online inschrijven