Module /  Palliatieve zorg

In deze module leer je palliatieve zorg verlenen en ondersteuning bieden aan een persoon die ongeneeslijk ziek is. 

Inhoud

 • Sociale voorzieningen in het kader van palliatieve zorg
 • Basiskennis van palliatieve en terminale zorg
 • Basiskennis en beslissingen omtrent het levenseinde
 • Empathische gesprekken in de palliatieve zorg
 • Signalen herkennen van de stervensfase
 • Psychologische ondersteuning van de palliatieve zorgvrager
 • Rouw en rouwbegeleiding
 • Comfortzorg bieden
 • Pijncontrole bij de palliatieve zorgvrager

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Palliatieve zorg na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 03/02/2023 tot 16/06/2023 vrijdag van 12:10 u. tot 16:00 u. Achterstraat 20, 2980 Zoersel 40 € 64