Opleidingen / EVC-assessments / Gids EVC-assessment
  • Gids EVC-assessment

Gids EVC-assessment

EVC staat voor het erkennen van verworven competenties door werkervaring, verworven competenties tijdens je vrije tijd of na het volgen van een cursus, ook als je hiervoor geen certificaat of diploma behaalde.  

Om te bewijzen dat je over de nodige competenties beschikt, leg je een proef af bij een erkend EVC-testcentrum. Het CVO EduKempen is zo'n erkend EVC-testcentrum voor de beroepskwalificatie Gids. 

Na het succesvol afleggen van de proef, krijg je een kwalificatiebewijs en kan je je droom waarmaken of het doel bereiken dat je allang voor ogen had: veranderen van job, je persoonlijk ontplooien … 

Een EVC-traject maakt je talenten en competenties zichtbaar, en zorgt voor een betere toegang tot de arbeidsmarkt.  

Meer informatie over het verloop van een EVC-traject vind je ook op de website van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/erkennen-van-verworven-competenties

Onze modules

Studiebewijs

Als je de EVC-proef succesvol aflegt, ontvang je een bewijs van beroepskwalificatie of een bewijs van competenties.

Opmerkingen

Neem contact op met evc@edukempen.be voor meer informatie of om je in te schrijven. 

Het assessment gaat door op campus de Merodelei in Turnhout.