Opleidingen / Frans / Frans - 5de jaar

Frans - 5de jaar

Je schrijft in voor 120 lestijden verdeeld over een volledig schooljaar. Je volgt de modules Frans Treshold 3 mondeling en schriftelijk. 

Onze modules