Module /  Digitaal actief vanuit je kot

Miste je tijdens de corona periode ook de vaardigheden om digitaal actief te blijven? Tijdens deze lessenreeks leer je hoe je op verschillende manieren contact kunt maken met vrienden, familie of medische diensten, hoe je mobiel en veilig kan bankieren en kan shoppen, hoe je bewust kan omgaan met digitale informatie, hoe je allerlei activiteiten kan plannen enzovoort. 

Inhoud

  • Digitaal contact met vrienden en familie (beeldbellen, Whatsapp, Snapseed, online een spel spelen samen, een videoboodschap maken, een postkaart of videokaart maken en versturen...)
  • Mobiel bankieren 
  • Veilig online kopen en bestellen
  • Correct omgaan met informatie
  • Gezondheidsapps 
  • Wandelingen en fietstochten plannen
  • Digitale activiteiten tijdens lockdown verkennen
  • ...


Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat E-communicatie, internet en online diensten na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.