Opleidingen / ICT - Grafisch, Computer & Smartphone / Diplomagerichte opleiding / Netwerktechnicus / Project netwerktechnicus

Project netwerktechnicus

Officiële benaming: Project CO/NT

Deze module verzorgt projectmatig het implementeren en het integreren van de basiscompetenties van de opleiding.

In deze module leer je: 
 • zelfstandig een project uitwerken 
 • de gangbare procedures opvolgen bij de realisatie van een project 
 • een haalbaar project realiseren uitgaande van een probleemstelling 
 • de opgave/realisatie voorbereiden en plannen 
 • een gepaste werkmethode/procedure opvolgen en bijsturen 
 • de procedures opvolgen en de vaststellingen rapporteren 
 • de aangeleerde technieken gebruiken 
 • een besturingssysteem installeren en configureren
 

 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Om in te stappen adviseren we dat je geslaagd bent voor de modules: 
 • Besturingssystemen 1
 • Besturingssystemen 2
 • Assemblage 
 • Randapparatuur
 • Onderhoud en herstellingen
 • Basis netwerken 
 • Netwerktechnologie
 • Beveiliging
 • Draadloze netwerken
 • Switches en Routers 
 • VLAN’s en WAN’s
 • Cliënt/server netwerk 1 
 • Cliënt/server netwerk 2 
 • Internet netwerken 
of een gelijkwaardig attest kan voorleggen. 

12/12/2023 - 24/01/2024

Dinsdagavond, Woensdagavond

Turnhout - Campus De Merodelei

de Merodelei 220

€ 60.00

Liever iets anders

 • Basis netwerken

  In deze module verwerf je kennis en inzicht in de basisbouwstenen en technieken, de installatie en het gebruik van lokale netwerken. Hiermee leer je een eenvoudig basisnetwerk (zonder server) realiseren. 
 • Beveiliging

  In deze module leer je een computersysteem te beveiligen. 
 • Client server netwerken 1

  In deze module leer je een client/server-netwerk opzetten, gebruik makend van Windows Server software. 
 • Client server netwerken 2

  In deze module bestudeer je de kenmerken van complexe client/server-netwerken en leer je een complex netwerk realiseren.  
 • Assemblagetechnieken

  In deze module maak je kennis met alle basisonderdelen van een PC. 
 • Computer besturingssystemen 1

  In deze module leer je het Windows besturingssysteem installeren, configureren, onderhouden en een basisbeveiliging instellen. 
 • Computer besturingssystemen 2

  In deze module bestudeer je de kenmerken van complexe client/server- netwerken en leer je een complex netwerk realiseren.  
 • Draadloze netwerken

  In deze module maak je kennis met de laatste nieuwe draadloze technologieën. 
 • Internetnetwerken

  In deze module doe je de benodigde praktische kennis en vaardigheden op voor het opzetten, configureren en beheren van een op TCP/IP-protocollen gebaseerd netwerk. 
 • Netwerktechnologie

  In deze module maak je kennis met de verschillende soorten netwerktechnologieën, vooral de aspecten die te maken hebben met de datacommunicatie binnen en tussen netwerken.
 • Onderhoud en herstellingen

  In deze module bouw je voor een groot stuk verder op de modules Computer & assemblagetechnieken en Computerbesturingssystemen.   
 • Switches en routers

  In deze module leer je switches en routers configureren. We gebruiken hierbij specifieke Cisco-hardware.  
 • Randapparatuur

  In deze module maak je kennis met alle basisonderdelen van een PC.
  Je leert hoe je een PC opbouwt met de juiste componenten en maakt kennis met de laatste nieuwe computertechnieken.
 • Vlan's en Wan's

  In deze module bouw je verder op de module Switches en routers.