Module /  Zakelijk Nederlands

In deze module leer je vlot en correct zakelijk Nederlands gebruiken voor de dagelijkse communicatie in een professionele omgeving. De lessen zijn zeer praktisch opgesteld. 

Inhoud

  • notities maken en verwerken
  • de BIN-normen en nettiquette toepassen
  • een zakelijke brief en een e-mail schrijven
  • agendabeheer, afspraken maken en verzetten
  • klanten professioneel onthalen
  • een cv maken en solliciteren

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Wanneer je deze module in Mol wenst te volgen is een intakegesprek verplicht. Je krijgt dan extra info over het traject, de modules en eventuele vrijstellingen. Dit kan via mail (ils.vangenechten@edukempen.be). Maak tijdig een afspraak want de plaatsen zijn beperkt! 
Aangeraden min NT2 2.4 of richtgraad 2 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Zakelijk Nederlands 1 na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.

Mogelijke vervolgmodules

Zakelijke communicatie Frans, Zakelijke communicatie Engels