Opleidingen / Tweedekansonderwijs / Diplomagerichte beroepsopleidingen / Boekhoudkundig assistent
  • Boekhoudkundig assistent
  • Boekhoudkundig assistent
  • Boekhoudkundig assistent

Boekhoudkundig assistent

In de opleiding Boekhoudkundig assistent worden de cursisten voorbereid op een job als boekhoudkundig assistent bij een boekhoudkantoor, op de boekhoudafdeling in een bedrijf, op de boekhoudafdeling bij de overheid enz. Cursisten die slagen voor de opleiding kunnen meteen aan de slag in het werkveld. 

Inhoud

Tijdens deze opleiding leren cursisten administratieve, boekhoudkundige en financiële verrichtingen en handelingen uitvoeren, rekening houdend met de geldende regelgeving. Enerzijds verwerven ze tijdens de opleiding een aantal algemene administratieve en communicatieve vaardigheden, anderzijds is er het boekhoudkundige luik dat specifieke vaardigheden en kennis vereist.

Als voorbereiding op de module Frans voor een boekhoudkundig bediende in het 2de semester, bieden wij een voortraject Frans aan in het 1ste semester. 
Als voorbereiding op de module Digitale administratieve vaardigheden in oktober, bieden wij een voortraject ICT aan in september.

Voor anderstaligen is het mogelijk om in te stappen na het behalen van het studiebewijs Nederlands niveau 2.3 mondeling en schriftelijk. Je kan deze opleiding combineren met Nederlands 2.4 mondeling en schriftelijk. Je volgt een deel van de lessen apart en een deel geïntegreerd. Tijdens de geïntegreerde lessen zal een leerkracht Nederlands mee aanwezig zijn in de les ‘Boekhoudkundig assistent’ om taalondersteuning te geven.

Onze modules

Infomomenten

  • Turnhout - Campus De Merodelei op 29/08/2024 van 19:00u tot 21:00u
  • Geel - Campus Technische Schoolstraat op 29/08/2024 van 19:00u tot 21:00u
  • Geel - Campus Technische Schoolstraat op 31/08/2024 van 10:00u tot 12:00u
  • Turnhout - Campus De Merodelei op 31/08/2024 van 10:00u tot 12:00u

Traject

Uurrooster

Brochure

Studiebewijs

Certificaat Boekhoudkundig Assistent

Opmerkingen

Wil je ook je diploma secundair onderwijs behalen, maak dan een afspraak met onze trajectbegeleiders: tko@edukempen.be
Vermeld de lesplaats waar je graag Aanvullende Algemene Vorming (AAV) wil volgen. Dit kan in Turnhout, Geel of Edegem. 
 
Voor deze opleiding bieden wij een geïntegreerd traject aan met NT2.
Wens je extra informatie over de opleiding >>  turnhout@edukempen.be