Opleidingen / Tweedekansonderwijs / Diplomagerichte beroepsopleidingen / Zorgkundige / Kraamzorg en gezinsondersteuning

Kraamzorg en gezinsondersteuning

Officiële benaming: Kraamzorg en gezinsondersteuning

Deze module is gericht op het werken in de gezinszorg bij mensen thuis. Hier leer je zowel het gezin ondersteunen als kraamzorg verlenen.  

 • Basiskennis van kraamzorg
 • Basiskennis van borstvoeding
 • Kennis van verzorgingstechnieken in de kraamzorg
 • Zorg voor het zieke kind. 
 • Opvoedingsondersteuning
 • Diversiteit van gezinnen


 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

02/09/2024 - 13/01/2025

Maandagnamiddag

Zoersel - Campus De Vleugel

Achterstraat 20

€ 72.00

27/01/2025 - 09/06/2025

Maandagnamiddag

Zoersel - Campus De Vleugel

Achterstraat 20

€ 72.00

Liever iets anders

 • Aangepast koken in de zorgberoepen (Zorgkundige)

   In deze module leer je aangepaste maaltijden bereiden (zoutarm, suikerarm, vetarm, vegetarisch, …), rekening houdend met de zorgnood en het zorg- (en ondersteunings)plan van de cliënt . 
 • Algemene logistieke taken in de zorg

  In deze module leer je algemene logistieke taken uitvoeren volgens de basisprincipes in de zorg. 
 • Basishoudingen in de huishoud- en zorgberoepen (zorgkundige)

   In deze module verwerf je een aantal algemene beroepshoudingen en communicatieve vaardigheden.
 • Basisprincipes voor de huishoud- en zorgberoepen (Zorgkundige)

   In deze module verwerf je de basisprincipes inzake veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken. 
 • Basiszorg

  In deze module leer je  alle basistechnieken  die je nodig hebt tijdens de ochtendzorg in een woonzorgcentrum of ziekenhuis.

 • Begeleide intervisie basisvaardigheden in de zorg

  Dit is de intervisiemodule waarin je leert reflecteren over het leerproces; je leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren. 

 • Begeleide intervisie verzorgende taken 1-2

  Dit is de intervisiemodule waarin de cursist leert reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren. 
 • Begeleide intervisie verzorgende taken 3-4

  In deze module leer je reflecteren over je leerproces: je leert je eigen handelen bijsturen om professioneel handelen te verbeteren.

 • Begeleide intervisie verzorgende taken 5-6

  Dit is de intervisiemodule waarin de cursist leert reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren. 
 • Chronische zorgproblematieken 1

  Je leert de persoonsverzorging uit te voeren van personen met een chronische zorgnood volgens het zorg- en ondersteuningsplan van de cliënt en conform de wettelijke bepalingen.

 • Chronische zorgproblematieken 2

  In deze module leer je de persoonsverzorging uitvoeren van personen met een chronische zorgnood volgens het zorg- en ondersteuningsplan van de cliënt en conform de wettelijke bepalingen.
 • EHBO (Zorgkundige)

   In deze module leer je EHBO toepassen en omgaan met noodsituaties. 
 • Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: medicatie

  In deze module leer je de gedelegeerde handelingen uit te voeren volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met of zonder ADL-dysfunctie :toediening van medicatie en verwijderen van faecalomen.
 • Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: parameters

  In deze module leer je de gedelegeerde handelingen uit te voeren volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met of zonder ADL-dysfunctie : meting van de parameters
 • Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: preventie van veneuze aandoeningen in de onderste ledematen

  In deze module leer je de gedelegeerde handelingen uit te voeren volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met of zonder ADL-dysfunctie; preventie van veneuze aandoeningen in de onderste ledematen en compressietherapie.
 • Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: toediening van vocht en voeding langs orale weg

  In deze module leer je de gedelegeerde handelingen uit te voeren volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met of zonder ADL-dysfunctie :toediening van vocht en voeding langs orale weg.
 • Huishoudelijke taken

  In deze module leer je de huishoudelijke taken bij de cliënt te organiseren en uit te voeren. Dit met aandacht voor veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken. 

 • Hulp bij transport van de zorgvrager

  In deze module leer je de cliënt verplaatsen en hulp te verlenen bij het tillen en positioneren. 
 • Kennismaking met de huishoud- en zorgberoepen (Zorgkundige)

  In deze module maakt de cursist kennis met huishoud- en zorgberoepen: huishoudhulp dienstencheques en huishoudhulp zorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige.
 • Kwaliteitsvol werken in de zorg

  In deze module leer je kwaliteitsvol werken volgens de huidige procedures, wettelijke reglementeringen en volgens de professionele gedragscode van een zorgkundige.

 • Omgaan met dementie

  In deze module leer je adequaat omgaan met en ondersteuning bieden aan personen met dementie en aan hun omgeving.
 • Omgaan met psychische zorgvragen

  In deze module leer je personen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen. Je leert hoe ondersteun je het psychosociale welbevinden en bevorder je de zelfredzaamheid van personen met psychische zorgvragen en hoe handelen volgens de professionele gedragscodes als zorgkundige. 

 • Ondersteuning van personen met een handicap

  In deze module leer je adequaat en professioneel omgaan met en ondersteuning bieden aan personen met een fysieke en/of mentale beperking en aan hun omgeving. 

 • Palliatieve zorg

  In deze module leer je palliatieve zorg verlenen en ondersteuning bieden aan een persoon die ongeneeslijk ziek is. 

 • Specifieke logistieke taken in de zorg

  In deze module leer je de specifieke taken van logistieke assistent in de zorg uitvoeren.

 • Stage basisvaardigheden in de zorg 1

  Dit is een stagemodule  waarin je op je stageplek (woonzorgcentrum of ziekenhuis)  logistieke ondersteuning biedt aan zorgkundigen en verpleegkundigen. M.a.w. je  zal onder begeleiding je verworven basiskennis en basisvaardigheden leren toepassen in een reële praktijksituatie.  
 • Stage basisvaardigheden in de zorg 2

  Dit is een stagemodule  waarin je op je stageplek (woonzorgcentrum of ziekenhuis)  logistieke ondersteuning biedt aan zorgkundigen en verpleegkundigen. M.a.w. je  zal onder begeleiding je verworven basiskennis en basisvaardigheden leren toepassen in een reële praktijksituatie.  
 • Stage verzorgende taken 1

  Dit is een stagemodule  waarin je op je stageplek (woonzorgcentrum of ziekenhuis) je eerste verzorgende taken mag uitvoeren.   M.a.w. je  zal onder begeleiding je verworven basiskennis en basisvaardigheden vanuit o.a. de module Basiszorg  leren toepassen in een reële praktijksituatie.  
 • Stage verzorgende taken 2

  Dit is een stagemodule  waarin je op je stageplek (woonzorgcentrum of  geriatrie in een ziekenhuis) je eerste verzorgende taken mag uitvoeren.   M.a.w. je  zal onder begeleiding je verworven basiskennis en basisvaardigheden vanuit o.a. de module Basiszorg  leren toepassen in een reële praktijksituatie.  
 • Stage verzorgende taken 3

  In deze stagemodule ga je op je stageplek de verworven kennis en vaardigheden rond de verzorging van een zorgvrager verder inoefenen onder verwijderd toezicht. M.a.w. zal je je verzorgende en zorgkundige technieken en inzichten  in de praktijk nog beter leren beheersen.
 • Stage verzorgende taken 4

  In deze stagemodule ga je op je stageplek (gezinszorg, dagverzorgingscentrum, autonome leefgroep) de verworven kennis en vaardigheden rond de verzorging van een zorgvrager verder inoefenen onder verwijderd toezicht. M.a.w. je zal je verzorgende en zorgkundige technieken en inzichten  in de praktijk nog beter leren beheersen gericht op andere doelgroepen zoals de gezinszorg en thuiszorg-vervangende settings. 
 • Stage verzorgende taken 5

  In deze stagemodule ga je op je stageplek (gezinszorg, dagverzorgingscentrum, autonome leefgroep, thuisverpleging, personen met een handicap,…) de verworven kennis en vaardigheden rond de verzorging van een zorgvrager verder inoefenen onder verwijderd toezicht. M.a.w. je zal je verzorgende en zorgkundige technieken en inzichten  in de praktijk nog beter leren beheersen gericht op andere doelgroepen zoals de gezinszorg en thuiszorg-vervangende settings.
 • Stage verzorgende taken 6

  In deze stagemodule leer je op je stageplek (woonzorgcentrum of ziekenhuis of thuisverpleging of nursingtehuis/voorziening voor mensen met een handicap)  onder verwijderd toezicht al meer complexere zorgen toedienen. 
 • Stage zorgkundige taken

  In deze stagemodule leer je complexe zorgen toedienen + zal je onder begeleiding de “extra zorgkundige handelingen” onder toezicht van een verpleegkundige uitvoeren.
 • Samenwerking met andere zorgverstrekkers

  In deze module leer je professioneel samenwerken en communiceren met andere zorgverleners. 

 • Zinvolle dagbesteding in de zorg

  In deze module leert de cursist het welzijn van de cliënt bevorderen door het organiseren en begeleiden van een zinvolle dagbesteding.
 • Zorgvraaggerichte sociale vaardigheden

  In deze module leer je professioneel samenwerken en communiceren met de cliënt binnen een cliëntgerichte zorgrelatie. In de communicatie met de zorgvrager  zal je leren om steeds  te vertrekken vanuit de signalen van de cliënt, vanuit zijn interesses, noden en behoeften waardoor de cliënt zich goed zal voelen in zijn of haar zorgsituatie.