EduKempen | Praktische info | Voor cursisten - Vrijstellingsaanvragen

Vrijstellingen via EVK, EVC of vrijstellingsproef

Als je al eerder kennis en vaardigheden hebt opgedaan via een opleiding of werk, kun je vragen om een aangepast leertraject te volgen.

Je hebt kennis, vaardigheden en attitudes nodig om een taak uit te voeren. Een voorbeeld van een taak is het vervangen van een autoband. Hierbij moet je weten welk type band je nodig hebt (kennis). Ook moet je het wiel kunnen verwijderen en de nieuwe band monteren (vaardigheden). Ten slotte is het belangrijk om veilig en voorzichtig te werk te gaan (attitude).

Je kunt op verschillende manieren aantonen dat je over relevante kennis, vaardigheden en attitudes beschikt en zo vrijstellingen krijgen voor bepaalde modules.  Je moet deze modules dan niet meer volgen.

Een vrijstelling aanvragen kan

  • via de EVK-procedure, als je andere opleidingen volgde
  • via de EVC-procedure, als je werkervaring hebt die relevant is
  • door een vrijstellingsproef af te leggen.

Meer informatie vind je in de Brochure Vrijstellingen.

Je kunt vrijstellingen aanvragen via een formulier op papier of via e-mail. Kijk in de brochure om te zien welke documenten je moet toevoegen. Zorg ervoor dat je aanvraag volledig is.

Dien de aanvraag in voor de start van de module. Blijf de lessen volgen tot je het officiële bericht van de vrijstelling hebt ontvangen via e-mail of brief.

Download het Aanvraagformulier Vrijstellingen.

Denk je dat je alle competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) van een volledige opleiding al hebt? Dan kan je een EVC-proef afleggen voor een volledige beroepskwalificatie (een volledige opleiding).

Meer uitleg over EVC-assessments.