Opleidingen / Techniek, Klussen & Doe-het-zelf, Ambachten / Koeltechniek / Koeltechnicus / Controle leidingen en dichtheid koelinstallaties

Controle leidingen en dichtheid koelinstallaties

Officiële benaming: Controle leidingen en dichtheid koelinstallaties

In deze module leer je de uitgevoerde montagewerken beoordelen en visueel controleren op fouten of lekken. Je leert een druktest uitvoeren en eventuele lekken bij gemaakte aansluitingen herstellen.

 

 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Beginsituatie - je hebt het deelcertificaat behaald van de module “plaatsing en montage koeltech-nische componenten”.

Geen cursussen gevonden

Liever iets anders

 • Correctief onderhoud koelinstallaties

  In deze module leer je een correctief onderhoud uitvoeren op een koeltechnische installatie. 

  Je analyseert storingen, interpreteert foutcodes en gaat op zoek naar mogelijke oorzaken. Bij het ver-vangen of herstellen van onderdelen leer je demontagetechnieken toepassen met oog op hergebruik van materialen. Je leert ook een werkadministratie bijhouden.
 • In dienst stellen en preventief onderhoud koelinstallaties

  In deze module leer je de indienstelling en/of eindassemblage uitvoeren van een koelinstallatie. 

  Je leert een preventief onderhoud uitvoeren op een installatie waarbij demontagetechnieken worden toegepast met het oog op hergebruik van materialen. Je leert ook een werkadministratie bijhouden.

   
 • Plaatsing en montage koeltechnische componenten

  In deze module leer je alle werkzaamheden die te maken hebben met het plaatsen en monteren van leidingen, onderdelen en componenten van klimaat-, koel-  en vriesinstallaties kennen. Je leert ook de bijbehorende voorbereidende werkzaamheden zoals het lezen van plannen en werktekeningen, demontage van oude installaties en het uitzetten van leidingtracés toepassen 

 • Voorbereidende installatietechnieken

  In deze module leer je de voorbereidende technieken kennen voor zowel installatieberoepen als voor de koeltechnische beroepen. Je leert de verschillende soorten materialen (leidingen en buizen) bewerken en verbinden. Ook leer je in deze module in functie van het montagewerk de basisprincipes met betrekking tot het gebruik van elektrische componenten en het leggen van elektrische kabels en datakabels. Verder komt ook het maken van doorboringen bij de montagewerkzaamheden aan bod. 

 • Werken op hoogte - Ladders en steigers

  In deze module leer je veilig werken op hoogte. Je leert correct gebruik te maken van ladders en steigers. Je leert om een eenvoudige steiger op te bouwen, te controleren, te beveiligen en te betreden. De nodige beschermingsmiddelen worden hierbij gebruikt. 

 • Werken op hoogte - Hoogtewerker

  In deze module leer je veilig werken met een hoogtewerker.
  Je leert om de juiste hoogtewerker te kiezen, te controleren, ermee te manoeuvreren, ermee te werken en te betreden. De nodige beschermingsmiddelen worden hierbij gebruikt.