Opleidingen / Techniek, Klussen & Doe-het-zelf, Ambachten / Koeltechniek / Koeltechnicus / Plaatsing en montage koeltechnische componenten (1ste jaar - 2de module)

Plaatsing en montage koeltechnische componenten (1ste jaar - 2de module)

Officiële benaming: Plaatsing en montage koeltechnische componenten

In deze module leer je alle werkzaamheden die te maken hebben met het plaatsen en monteren van leidingen, onderdelen en componenten van klimaat-, koel-  en vriesinstallaties kennen. Je leert ook de bijbehorende voorbereidende werkzaamheden zoals het lezen van plannen en werktekeningen, demontage van oude installaties en het uitzetten van leidingtracés toepassen 

 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Beginsituatie - er zijn geen specifieke instapvoorwaarden. 

 

10/09/2024 - 16/01/2025

Dinsdagavond, Donderdagavond

Mol - Campus Begonialaan

Begonialaan 34

€ 250.00

Liever iets anders

 • Controle leidingen en dichtheid koelinstallaties

  In deze module leer je de uitgevoerde montagewerken beoordelen en visueel controleren op fouten of lekken. Je leert een druktest uitvoeren en eventuele lekken bij gemaakte aansluitingen herstellen.

   
 • Correctief onderhoud koelinstallaties

  In deze module leer je een correctief onderhoud uitvoeren op een koeltechnische installatie. 

  Je analyseert storingen, interpreteert foutcodes en gaat op zoek naar mogelijke oorzaken. Bij het ver-vangen of herstellen van onderdelen leer je demontagetechnieken toepassen met oog op hergebruik van materialen. Je leert ook een werkadministratie bijhouden.
 • In dienst stellen en preventief onderhoud koelinstallaties

  In deze module leer je de indienstelling en/of eindassemblage uitvoeren van een koelinstallatie. 

  Je leert een preventief onderhoud uitvoeren op een installatie waarbij demontagetechnieken worden toegepast met het oog op hergebruik van materialen. Je leert ook een werkadministratie bijhouden.

   
 • Lekkagecontrole koeltechnicus

  In deze module leer je op een visuele en manuele manier een koelinstallatie controleren op lekken. 
  Je leert meettoestellen en detectieapparatuur gebruiken en de resultaten van metingen en controles 
  systematisch interpreteren. Nauwkeurig, transparant en kwaliteitsbewust werken staan hierbij centraal.
 • Voorbereidende installatietechnieken (1st jaar - 1ste module)

  In deze module leer je de voorbereidende technieken kennen voor zowel installatieberoepen als voor de koeltechnische beroepen. Je leert de verschillende soorten materialen (leidingen en buizen) bewerken en verbinden. Ook leer je in deze module in functie van het montagewerk de basisprincipes met betrekking tot het gebruik van elektrische componenten en het leggen van elektrische kabels en datakabels. Verder komt ook het maken van doorboringen bij de montagewerkzaamheden aan bod.